Cr. Francesc Macià, 118 08830 - Sant Boi de Llobregat
Telèfon: +34 936 617 855 Mòbil: +34 639 364 230
administracio@gramallaxxi.es

Immobiliaria


. Lloguer
. Compra
. Venda
. Traspàs de negoci
. Subarrendament
. Lloguer amb opció a compra
. Permutes

Poden trobar part del nostre producte a la web nostre dedicada només a immobiliària: www.fincasgramalla.com

Li podem dur a terme la gestió integral:

. Confecció de contracte
. Liquidació d’impostos
. Presentació INCASOL
. Tràmits amb administracions públiques: canvi d’ús, sol.licituds de visats per pisos protecció oficial,…
. Tramitació d’hipoteques