Cr. Francesc Macià, 118 08830 - Sant Boi de Llobregat
Telèfon: +34 936 617 855 Mòbil: +34 639 364 230
administracio@gramallaxxi.es

Empreses/Autònoms

  • Comunicacions alta TGSS
  • Comunicacions a l’Agencia tributaria
  • Comunicacions d’obertures de centres de treball.
  • Confecció i seguiment de sol·licituds davant Organismes Públics
  • Tramitació de llicències d’obertura d’establiments
  • Obtenció de codi d’identificació fiscal davant Hisenda
  • Assessoria d’assegurances: vehicles, accidents, responsabilitat civil…