Cr. Francesc Macià, 118 08830 - Sant Boi de Llobregat
Telèfon: +34 936 617 855 Mòbil: +34 639 364 230
administracio@gramallaxxi.es

Certificacions energètiques

A partir de dia 1 de juny del 2013 s’estableix l’obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica a disposició de compradors o arrendataris perquè puguin comparar i avaluar la seva eficiència energètica, en els habitatges, locals, etc.

Quan hagin de comprar, vendre o llogar un immoble s’haurà de realitzar un certificat energètic en el qual es categoritzarà el nivell d’eficiència segons l’estalvi energètic entre les edificacions de tipus A, i les de tipus G, (sent les de tipus A les més eficients i les de tipus G les menys).

Els edificis que tenen l’obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica:

– Edificis de nova construcció
– Edificis que es venguin-comprin o es lloguin.
– Edificis públics existents ocupats per una unitat pública que la superfície útil sigui superior a 500 m2 i a partir del 2015 tots els que tinguin una superfície útil superior 250m2 .