Cr. Francesc Macià, 118 08830 - Sant Boi de Llobregat
Telèfon: +34 936 617 855 Mòbil: +34 639 364 230
administracio@gramallaxxi.es

Assessoria Laboral

 • Confecció de nòmines
 • Confecció d’assegurances socials (pagaments a través del Sistema Red)
 • Altes, baixes i variacions de la Seguretat Social, presentació telemàtica
 • Inscripcions i modificacions a la Seguretat Social
 • Altes en mutualitats
 • Confecció de contractes de treball i pròrrogues. Sol·licitud de subvencions i/o bonificacions
 • Cartes d’acomiadament i càlcul de quitança
 • Altes i baixes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms i altres règims especials
 • Assessorament laboral en general
 • Gestió i tramitació d’incapacitats temporals, accidents de treball a la Seguretat Social, a les Mútues Patronals i al Departament de Treball
 • Actualització de salaris segons Convenis Col·lectius
 • Confecció de resums anuals de costos laborals per treballador i partides
 • Tramitació de prestacions i pensions