Cr. Francesc Macià, 118 08830 - Sant Boi de Llobregat
Telèfon: +34 936 617 855 Mòbil: +34 639 364 230
administracio@gramallaxxi.es

Assessoria Jurídica

 • Tramitació d’escriptures publiques:
  • Acceptació d’herències
  • Donacions, constitució de societats
  • Compra vendes, poders notarials
  • Actes de manifestació, dissolució de condomini
  • Dació de pagament

   

 • Confecció i extinció de contractes privats
 • Assessorament laboral:
  • Acomiadaments
  • Prestacions (jubilació, viudetat, …)
  • Incapacitacions
  • Accidents laborals i malalties

   

 • Assessorament Fiscal, financer i comptable:
  • Impostos, taxes i preus públics en administracions públiques

   

 • Assessorament Civil:
  • Accidents de trànsit
  • Separacions / Divorcis
  • Reclamació de deutes
  • Desnonaments
  • Incapacitacions judicials

   

 • Assessorament Mercantil:
  • Creació de societats
  • Concursos