Cr. Francesc Macià, 118 08830 - Sant Boi de Llobregat
Telèfon: +34 936 617 855 Mòbil: +34 639 364 230
administracio@gramallaxxi.es

Assessoria Comptable

– Confecció de llibres de registre d’IVA.
– Balanços.
– Compte de resultats.
– Memòria,
– Llibres Oficials
– Presentació de llibres oficials al Registre Mercantil
– Anàlisi periòdic del resultat dels balanços
– Presentació de comptes anuals al Registre Mercantil